MENTŐÖV A HAGYOMÁNYOS ÉRTÉKEKNEK...

A múlt század fordulóján és az azt követő évtizedekben Budapesten nagyon sok bérpalota, illetve bérház épült. Ezek az épületek híven tükrözik a kor stílusát és anyagait.

Az elmúlt, közel száz év, a fegyveres harcok, az elmúlt ötven év karbantartás-hiánya, illetve a szakszerűtlen karbantartás, erősen rányomták bélyegüket az épületekre.

Természetesen feltámadt az igény a lakókban, tulajdonosokban, de a városukat szerető járókelőkben egyaránt, hogy ezek az épületek újra régi szépségükben jelenjenek meg.

Az épületek külső- és belső homlokzatának, valamint a lakások belső terének felújítása ma már nem gond, mert a felhasznált anyagok, illetve a szakemberek munkája vissza tudja adni az eredeti stílust.
Ezen épületek felújításánál azonban még ma is probléma, a függőfolyosók-, fő- és melléklépcsőházak-, azok pihenői-, illetve a kapubejárók burkolatának felújítása. Az építés során felhasznált anyagok hibái esztétikusan nem javíthatók, illetve speciális szakértelmet igényelnek. Ennek a problémának a megoldására fejlesztettünk ki különböző anyagokat és technológiákat. Az új anyagok és technológiák jóvoltából ezek a szerkezetek visszanyerhetik eredeti (az eredetit megközelítő) felületüket, megjelenésüket.

Függőfolyosók:
Gyakorlatilag majdnem minden emeletes házban található függőfolyosó. A függőfolyosók - szerkezetük szerint - két fő típusra bonthatók.
Az egyik típus: konzolos acélgerendák közötti vb. lemez és az erre épülő további szerkezet.
A másik típus: konzolokra támaszkodó és befogott tömbkő elemek.
Az első esetben a függőfolyosók burkolata: műkő, terrazzó, vagy sima, illetve nyomott kivitelű, színes mozaiklap.

A függőfolyosók tönkremehetnek teljes szerkezetükben, vagy részlegesen; csak a teherviselő szerkezetüket, illetve burkolatukat érintően.
A szerkezeti megerősítéssel nem foglalkozunk, mert az legfőképpen statikai kérdés.
Ha a teherviselő szerkezet jó, vagy csak kis mértékű javításra szorul (pl. az acélszerkezetek rozsdátlanítása), csak a szerkezeten felüli rétegek javításával kell foglalkoznunk.

A visszabontott és kijavított teherhordó szerkezetre kerülő további rétegeket célszerű úgy helyreállítani, hogy a visszakerülő rétegek könnyebb súlyt képviseljenek, mint eredetileg képviseltek. Ennek két lehetséges megoldása mutatkozik. Az egyik, hogy a szerkezet vastagságától függően, különböző vastagságú, lépésálló, zártcellás réteget terítenek, és erre kerül rá a kb. 5 cm vastag vb. lemez. A másik megoldás: a teljes keresztmetszet kitöltése vashálóval erősített könnyűbetonnal. Az így elkészült szerkezetre 1-2 mm vastagságban kerülhet rá a - színvilágában, mintázatában az eredeti burkolatnak megfelelő -, többféle technológiával készülő, hézagmentes burkolat.

A tömbkő szerkezetű függőfolyosóknál - mivel azok gyakorlatilag egyszínűek -, a javítás és a felületképzés egy lépésben, egy rétegben történik.

Lépcsőházak:
A lépcsőházaknál külön kell választani magát a lépcsőket, illetve a pihenő- és előtereket.
A lépcsők míves megmunkálású, különböző típusú kőből készült tömblépcsők, illetve műkőlépcsők. A lépcsők, a több évtizedes használat során nyomvályat jellegűen kikoptak, kitöredeztek, lecsorbultak. Felületükről eltűnt az érdesítés, ezért fokozottan balesetveszélyesek. Az általunk kifejlesztett anyagokkal és technológiákkal a hibák úgy javíthatók ki, hogy a lépcsők eredeti jellegüket megtartják.

A pihenők és előterek, valamint a főbejárat burkolata általában terrazzó. A terrazzó-burkolatok kis mértékű hibáit, hiányosságait az eredeti technológiával, modern anyagokkal ki lehet javítani, pótolni. Amennyiben a hiány már túl nagy, a függőfolyosóknál alkalmazott technológiát érdemes alkalmazni a javításoknál.

Nem elhanyagolható szempont a javítások költsége sem. Tekintettel arra, hogy az általunk kifejlesztett és felhasználásra javasolt anyagok kizárólag hazai alapanyagokból készülnek, áruk kifejezetten kedvező, alacsony.